39SQ Airostar

Centrala 39SQ Airostar budowana jest z grupy standardowych elementów. Standaryzacja prowadzi do oszczędności kosztów oraz skrócenie czasu dostawy . Centrale 39SQ są jednak czymś więcej niż produktem standardowym zapewniają również dużą elastyczność i szerokii zakres opcji.

Opis produktu:

Centrala klimatyzacyjna 39SQ Airostar (0,4-7,3 m3/h) stanowi nowy standard. Jest ona zbudowana ze standardowych elementów i może zostać bardzo szybko dostarczona. Konstrukcja Airostar minimalizuje oddziaływanie na środowisko i charakteryzuje się wysoka szczelnością obudowy oraz optymalną sprawnością energetyczną. Oferuje wysoką odporność na korozję i może zostać podłączona do agregatów wody lodowej 30RA AquaSnap

Przy zakupie standardowej centrali 39SQ klienci odnoszą podwójne korzyści. Po pierwsze, jest to dostępność typoszeregu z ośmioma rozmiarami do 26000m3/h, które umożliwiają dopasowanie wydatku powietrza do indywidualnych wymagań. Airostar posiada nastepujące funkcje standardowe: świeże powietrze, filtracja, ogrzewanie i chłodzenie. Dodatkowo dostępna jest recyrkulacja, mieszanie obiegów powietrza i podgrzew wstępny. Po drugie, istnieje mozliwość podłaczenie 39SQ do agregatu 30RA AquaSnap. Zapewnia to optymalne działanie systemu, czyli takie, którego można od Carrier oczekiwać.