AquaSnap Puron 30RB

Zakres wydajności chłodniczej: 173 – 760kW

Opis produktu:

  • 12 wielkości w zakresie wydajności chłodniczej od 173 do 760 kW
  • Sprężarki typu scroll i wentylatory Flying Bird serii 4 zapewniają cichą pracę urządzenia
  • Układ wielo-sprężarkowy i elektroniczne zawory rozprężne
  • Sterowanie ProDialog Plus z wyświetlaniem wszystkich istotnych parametrów układu
  • System freecoolingu (opcja) z bezpośrednim odparowaniem
  • Dodatkowe opcje min: osłona Euro Pack, odzysk ciepła, zabezpieczenie antykorozyjne skraplacza, dodatkowe wyciszenie, praca zimowa, komunikacja z systemem BMS JBus lub LonTalk
  • Ekologiczny czynnik R410a