AquaSnap Puron 30RQ

Opis produktu:

  • funkcja pompy ciepła
  • 11 wielkości w zakresie wydajności chłodniczej od 174 do 465kW
  • w zakresie wydajności grzewczej od 189 do 548 kW
  • Sprężarki typu scroll i wentylatory Flying Bird serii 4 zapewniają cichą pracę urządzenia
  • Układ wielo-sprężarkowy i elektroniczne zawory rozprężne
  • Sterowanie ProDialog Plus z wyświetlaniem wszystkich istotnych parametrów układu
  • System freecoolingu (opcja) z bezpośrednim odparowaniem
  • Dodatkowe opcje min: osłona Euro Pack, odzysk ciepła, zabezpieczenie antykorozyjne skraplacza, dodatkowe wyciszenie, praca zimowa, komunikacja z systemem BMS JBus lub LonTalk
  • Ekologiczny czynnik R410a