Serwis wentylacji

Odpowiednio przeprowadzona kontrola oraz serwis wentylacji dogrywa istotną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania budynku oraz spełniania wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku systemów wentylacji mechanicznej należy dodatkowo pamiętać o wymaganiach producenta systemu, który wskazuje zalecaną częstotliwość zlecania przeglądów instalacji.

W zależności od specyfiki instalacji serwis wentylacji może obejmować:

  • serwis wentylacji grawitacyjnej (w tym przypadku sprawdza się przede wszystkim drożność kanałów wentylacyjnych, a w razie potrzeby usuwa z nich zanieczyszczenia),
  • serwis wentylacji mechanicznej wraz z serwisem centrali wentylacyjnych (w tym przypadku obok drożności kanałów wentylacyjnych sprawdza się także anemostaty oraz centralę wentylacyjną),
  • serwis centrali wentylacyjnej, który obejmuje wyłącznie kontrolę sprawności jednostki oraz ewentualne prace serwisowe zalecane przez producenta.

Serwis centrali wentylacyjnej

Serwis centrali wentylacyjnej to usługa bardzo zróżnicowana, której zakres zależy od rodzaju użytkowanej centrali oraz wskazań producenta co do wykonywanych prac konserwacyjno-serwisowych. Dlatego też profesjonalny serwis central wentylacyjnych wymaga nie tylko podstawowej wiedzy z zakresu ich działania, ale również znajomości rozwiązań różnych producentów.

W zależności od stanu serwisowanej centrali serwis central wentylacyjnych może obejmować:

  • czyszczenie urządzenia,
  • wymianę filtrów,
  • wymianę zużytych komponentów,
  • pomiary sprawności pracy urządzenia,
  • wykonywanie niezbędnych napraw.

Warto przy tym pamiętać, iż o częstotliwości serwisu centrali nie powinny decydować wyłącznie zalecenia producenta, ale również czystość powietrza w otoczeniu, w którym pracuje centrala. W okolicach, gdzie powietrze jest zapylone i zanieczyszczone serwis centrali wentylacji powinien być wykonywany częściej.

Serwis wentylacji Warszawa

Nasz serwis wentylacji od lat z sukcesami przeprowadza prace serwisowe i konserwacyjne instalacji wentylacji w obiektach budowalnych o różnym przeznaczeniu. Oferowane usługi świadczymy na terenie miasta Warszawa oraz okolicznych miejscowości. Naszą specjalnością jest serwis wentylacji mechanicznej i serwis central wentylacyjnych. Usługi serwisowe świadczymy zarówno na potrzeby obiektów przemysłowych, jak i przestrzeni biurowych oraz obiektów mieszkalnych. Serwisujemy centrale znanych i cenionych producentów rozwiązań dla wentylacji, takich jak Carrier Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung i Toshiba.