PROJEKTY UNIJNE
projekty unijne

Firma KLIM-SPAW sp. z o.o. informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

"Utworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy
KLIM-SPAW SP. Z O.O."


w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 "Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw", Typ projektów: "Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego"

Dane podstawowe:

Beneficjent: KLIM-SPAW sp. z o.o.
Numer Projektu: RPMA.01.02.00-14-9900/17
Całkowita wartość Projektu: 1 368 436,50 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 486 432,04 zł
Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu:

Celem Projektu jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej, której wykorzystanie obejmie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących branży HVAC.

Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie zakup powiązanych funkcjonalnie elementów infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiających prowadzenie poszczególnych rodzajów prac.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONANLENGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
projekty unijne

Firma KLIM-SPAW sp. z o.o. informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

"Innowacyjne filtry antysmogowe firmy
KLIM-SPAW SP. Z O.O."


w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo- rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020."

Dane podstawowe:

Beneficjent: KLIM-SPAW sp. z o.o.
Numer Projektu: RPMA.01.02.00-14-a187/18
Całkowita wartość Projektu: 1 769 703,26 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 311 967,20 zł
Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu:

Zakres Projektu obejmuje prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których na rynek zostaną wdrożone dwie innowacje produktowe – innowacyjne filtry antysmogowe dedykowane wykorzystaniu w ramach infrastruktury transportu publicznego w miastach.

Rozwiązania te stanowią przełomową innowację na krajowym i europejskim rynku rozwiązań związanych z klimatyzacją, wentylacją, obiegiem ciepła oraz filtracją powietrza.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONANLENGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO