PROJEKTY UNIJNE
projekty unijne

Firma KLIM-SPAW sp. z o.o. informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

"Utworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy
KLIM-SPAW SP. Z O.O."


w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 "Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw", Typ projektów: "Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego"

Dane podstawowe:

Beneficjent: KLIM-SPAW sp. z o.o.
Numer Projektu: RPMA.01.02.00-14-9900/17
Całkowita wartość Projektu: 1 368 436,50 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 486 432,04 zł
Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu:

Celem Projektu jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej, której wykorzystanie obejmie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących branży HVAC.

Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie zakup powiązanych funkcjonalnie elementów infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiających prowadzenie poszczególnych rodzajów prac.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONANLENGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO